PhD student position – Doktorandtjänst inom MDI och eHälsa

Vi rekryterar en doktorand till vårt Carer eSupport-projekt med Birgitta Johansson som projektledare! Inom projektet kommer vi att utveckla, testa och utvärdera ett internetbaserat stöd för närstående till personer som drabbas av huvud- och halscancer och undersöka om det leder till att de känner sig mer förberedda och säkra på sin förmåga att hjälpa den som är sjuk och därmed mår bättre själva, jämfört med närstående som inte får internetbaserat stöd.


Personen behöver vara svensktalande. Den sökande ska inneha magisterexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande examen och kunskaper i ett ämne som är relevant för doktorandtjänsten. Exempel på lämplig bakgrund är civilingenjörsexamen med socioteknisk profil, masterexamen i vårdvetenskap, psykologi eller människa-datorinteraktion. Kunskaper inom områdena e-hälsa, människa-datorinteraktion, design, studier av människor och teknik i samspel är särskilt viktiga.


Hjälp mig gärna att sprida annonsen till alla som kan vara intresserade! 
https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=392351