We Need to Digitalise Carefully – My Professor Installation Lecture

I did my professor installation lecture last week. And of course I was super nervous. And of course I as usual felt:

“Why on earth did I agree on doing this”.

This was of course also combined with a sense of imposture syndrome including thinking that everyone else that is a full professor has understood everything about their subject area. My area just evolves and becomes more difficult to explain by the day. Sigh.

The abstract of the lecture is found below:

Systemutvecklingsarbete är svårt, och många IT-system fungerar inte på ett tillfredsställande sätt trots intensiv teknikutveckling. Min forskning handlar både om att förbättra situationen och att förstå vad problemen beror på. Jag forskar på att ta fram förbättrade arbetssätt i de organisationer och i de projekt som utvecklar och inför IT. Fokus här är användarcentrerade metoder, genus, sociotekniskt perspektiv och agil utveckling. Jag har också forskat på de kompetenser som personerna i projekten behöver bemästra för att kunna arbeta med utveckling av komplexa system som stödjer människor på ett bra sätt.

The lecture is found here: